Dovolujeme si vás informovat, že z důvodu bouracích prací na 1. NP Krytého bazénu v Orlové (KB) v souvislosti s výstavbou nového Wellness centra bude ve dnech 12.11. až 21.11. 2018 přerušen provoz celého KB pro veřejnost, tj. jak sauny, tak i vlastní bazén. K tomuto opatření musíme přistoupit z důvodu očekávané zvýšené hlučnosti a prašnosti (očekáváno i přes plánovaná dostupná opatření proti šíření prachu).

V případě, že dojde ke zkrácení nebo prodloužení odstávky s ohledem na postup prací, budeme vás informovat.

Vířivka na krytém bazénu je bohužel stále mimo provoz, jelikož poškození a degradace hydroizolace se ukázala být rozsáhlejší, než jsme očekávali. Pro provedení dokonalé opravy musíme použít speciální pracovní postupy a materiály, které mají dlouhou dobu zrání a stabilizace, takže odstávka vířivky bude trvat pravděpodobně ještě do druhé poloviny listopadu. Omlouváme se milovníkům víření, avšak musíme to opravit opravdu kvalitně, zejména vzhledem k tomu, že dole pod vířivkou se staví nový Wellness a nemůžeme dovolit, aby došlo k zatékání vody do nových prostor. Děkujeme návštěvníkům bazénu za pochopení.

Letošního, již 27. ročníku plavecké soutěže měst se zůčastnilo

680 účastníků (408 mužů a 272 žen) = 6171 bodů, což nám v konečném pořadí měst v kategorii B přineslo 4. místo (v loňském roce 2. místo)

V počtu účastníků jsme v rámci celé republiky byli druzí, hned za vítězným Bohumínem. Všem účastníkům děkujeme!

Podrobné výsledky naleznete zde:Výsledky plavecké soutěže měst

Strana 1 z 6

Kromě provozu krytého bazénu zajišťuje SMO, městská akciová společnost Orlová také mnoho dalších činností, jako jsou provoz sportovních areálů, odpadové hospodářství, výroba a rozvod tepelné energie, údržbu místních komunikací...
jSMe Orlová
© 2017 Krytý bazén Orlová